Дфу вода очищена: ВОДА ОЧИЩЕНА | Фармацевтична енциклопедія

3. Загальні вимоги до виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

3.1.
Суб’єкт господарювання, який здійснює
діяльність з виробництва (виготовлення)
лікарських засобів в умовах аптеки,
повинен:

забезпечити
відповідність матеріально-технічної
бази, наявність виробничих та допоміжних
приміщень для виробництва (виготовлення)
лікарських засобів та зберігання
сировини, внутрішньоаптечної заготовки
(концентратів, напівфабрикатів), готових
лікарських засобів відповідно до їх
фізико-хімічних властивостей та вимог
ДФУ чи інших чинних нормативних
документів;

дотримуватися
кваліфікаційних вимог до персоналу
аптеки, який займається виробництвом
(виготовленням) та контролем якості
лікарських засобів;

дотримуватися
санітарних норм і правил санітарно-гігієнічного
та протиепідемічного режиму та цих
Правил;

забезпечити
провадження всіх видів контролю якості
виготовлених лікарських засобів;

мати
план термінових дій для вилучення, у
разі необхідності, з обігу виготовлених
лікарських засобів з їх подальшою
утилізацією чи знищенням, зокрема тих,
термін придатності яких закінчився;

забезпечити
належну схоронність виготовлених
лікарських засобів;

призначити
уповноважену особу;

забезпечити
наявність та справність усіх засобів
вимірювань шляхом їх калібрування та
регулярної метрологічної повірки згідно
із законодавством;

мати
в наявності ДФУ, необхідну нормативну
та технічну документацію, технологічні
інструкції;

забезпечити
розгляд рекламацій на виготовлені та
реалізовані лікарські засоби,
систематизацію повідомлень про побічні
реакції та побічні дії лікарських
засобів від лікувально-профілактичних
закладів і амбулаторно-поліклінічних
хворих для виявлення неякісних лікарських
засобів і запобігання подібним випадкам.

3.2.
Якщо це визначено лікарем у прописі,
при виготовленні ЛЗ для перорального
та зовнішнього застосування можуть
використовуватися готові ЛЗ.

3.3.
Лікарські засоби для новонароджених:

3.3.1.
Повинні виготовлятися в асептичних
умовах масооб’ємним способом.

3.3.2.
Розчини для внутрішнього застосування
для новонароджених дітей готуються на
стерильній воді очищеній або воді для
ін’єкцій в асептичних умовах без додавання
стабілізаторів та консервантів.

3.4.
Підготовка води при виробництві
(виготовленні) лікарських засобів
повинна здійснюватися у відповідності
до вимог ДФУ (доповнення 1) до води
очищеної та води для ін’єкцій:

3.4.1.
Воду очищену слід одержувати з питної
води, використовувати свіжоприготованою
або протягом трьох діб з моменту її
одержання за умови зберігання у закритих
ємностях, які виготовлені з матеріалів,
що не змінюють властивостей води і
захищають її від сторонніх часток і
мікробіологічних забруднень.

3.4.2.
Воду для ін’єкцій одержують із води
питної або води очищеної відповідно до
вимог ДФУ. Вода для ін’єкцій, що
використовується для виготовлення
парентеральних ЛЗ, які в подальшому
підлягають термічній стерилізації,
повинна відповідати вимогам монографії
ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій
«in bulk». Її слід використовувати
свіжо приготовленою або зберігати не
більше 24-х годин у закритих ємностях,
які виготовлені з матеріалів, що не
змінюють властивостей води і захищають
її від механічних, мікробіологічних та
інших контамінацій.

3.4.3.
Для приготування внутрішньовенних
інфузійних лікарських засобів, ін’єкційних
лікарських засобів, що не підлягають
термічній стерилізації, необхідно
використовувати стерильну воду для
ін’єкцій.

Для
приготування очних крапель, що підлягають
подальшій термічній стерилізації,
необхідно використовувати воду, що
відповідає вимогам монографії ДФУ
(доповнення 1) «Вода очищена в
контейнерах».

3.4.4.
Вода очищена (з кожного балона, а при
подаванні води трубопроводом — на кожному
робочому місці) повинна витримувати
перевірку за показниками «Випробування
на чистоту» монографії ДФУ (доповнення
1) «Вода очищена «in bulk». Результати
аналізів реєструються у відповідному
журналі (рекомендовані форми яких
наведені у додатках 1-2).

3.4.5.
Забезпечення належних умов отримання
води очищеної в аптеці контролюється
органами державного контролю якості
ЛЗ, зазначеними в розділі 8 цих Правил
(далі — органи державного контролю).
Відібрані посадовими особами органів
державного контролю зразки води
перевіряються в лабораторіях, атестованих
чи акредитованих згідно з Порядком, за
показниками: «Вміст загального
органічного вуглецю» або «Речовини,
що окиснюються», «Питома
електропровідність», «Загальне
число життєздатних аеробних мікроорганізмів»
та за показниками «Випробування на
чистоту» монографії ДФУ (доповнення
1) «Вода очищена «in bulk» один раз
на квартал.

3.4.6.
Вода для ін’єкцій, призначена для
виготовлення парентеральних,
офтальмологічних ЛЗ, ЛЗ для новонароджених,
що підлягають подальшій термічній
стерилізації (з кожного балона, а при
подаванні води трубопроводом — на кожному
робочому місці), повинна перевірятися
за показниками «Випробування на
чистоту» відповідно до монографії
ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій
«in bulk» із встановленою для конкретної
аптеки періодичністю. Результати
аналізів реєструються у відповідному
журналі за рекомендованою формою.

3.4.7.
Забезпечення належних умов отримання
води для ін’єкцій «in bulk» в аптеці
контролюється органами державного
контролю. Відібрані посадовими особами
органів державного контролю зразки
води перевіряються в лабораторіях,
атестованих чи акредитованих згідно з
Порядком, за показниками: «Вміст
загального органічного вуглецю» або
«Речовини, що окиснюються», «Питома
електропровідність», «Загальне
число життєздатних аеробних
мікроорганізмів», «Бактеріальні
ендотоксини» та за показниками
«Випробування на чистоту» монографії
ДФУ (доповнення 1) «Вода для ін’єкцій
«in bulk» один раз на квартал.

3.4.8.
Вода для ін’єкцій стерильна (кожна
серія), яка використовується для
виготовлення стерильних ЛЗ, що не
підлягають подальшій термічній
стерилізації, повинна перевірятися за
показниками «Випробування на чистоту»
відповідно до монографії ДФУ (доповнення
1) «Вода для ін’єкцій стерильна, крім
показників «Сухий залишок»,
«Стерильність», «Бактеріальні
ендотоксини». Результати аналізів
реєструються у відповідному журналі
за рекомендованою формою.

3.4.9.
Перевірка якості води для ін’єкцій
стерильної за показниками «Випробування
на чистоту» монографії ДФУ (доповнення
1) «Вода для ін’єкцій стерильна», у
тому числі за показниками «Сухий
залишок», «Стерильність»,
«Бактеріальні ендотоксини»,
здійснюється вибірково один раз на
квартал лабораторіями, атестованими
чи акредитованими згідно з Порядком.

3.4.10.
Вода очищена в контейнерах (кожна серія)
повинна перевірятися за показниками
«Випробування на чистоту» відповідно
до монографії ДФУ (доповнення 1) «Вода
очищена в контейнерах», крім показників
«Сухий залишок», «Мікробіологічна
чистота». Результати аналізів
реєструються у відповідному журналі
за рекомендованою формою.

3.4.11.
Контроль якості води очищеної в
контейнерах за показниками «Випробування
на чистоту» монографії ДФУ (доповнення
1) «Вода очищена в контейнерах»
здійснюється вибірково один раз на
квартал лабораторіями, атестованими
або акредитованими згідно з Порядком.

3.5.
Усі діючі речовини (субстанції) (далі —
лікарські речовини) повинні зберігатися
до порушення цілісності в оригінальних
контейнерах у зонах (приміщеннях) для
зберігання, а після відкриття контейнерів
— у спеціально відведених чистих зонах
(приміщеннях), які можуть бути обладнані
в асистентській кімнаті, — у штанглазах,
які повинні бути чисті (вимиті та
простерилізовані) і відповідно
промарковані:

3.5.1.
На всіх штанглазах з лікарськими
речовинами, що містяться в приміщеннях
зберігання, необхідно зазначати їх
найменування, країну, назву виробника,
номер серії заводу-виробника, номер
сертифіката аналізу лабораторії, термін
придатності, дату заповнення штанглаза
та підпис особи, яка його заповнила.

3.5.2.
На штанглазах з лікарськими речовинами,
які містять вологу, слід зазначати
відсоток вологи; на балонах з рідинами
(водню пероксиду розчин, формальдегіду
розчин, аміаку розчин тощо) — фактичний
вміст діючої речовини.

3.5.3.
На всіх штанглазах з лікарськими
речовинами в асистентській кімнаті
слід зазначати: їх найменування, країну,
назву виробника, номер серії
заводу-виробника, номер сертифіката
аналізу лабораторії, термін придатності,
дату заповнення, підписи осіб, які
заповнили та перевірили ідентичність
речовини.

3.5.4.
Штанглази з розчинами, настойками та
рідкими напівфабрикатами при потребі
забезпечуються нормальними краплемірами
або піпетками. Число крапель у визначеному
об’ємі визначається зважуванням та
зазначається на штанглазі. Малі кількості
рідких лікарських засобів, які в прописі
зазначені в стандартних краплях, слід
відмірювати емпіричним краплеміром
(очною піпеткою), прокаліброваним за
відповідною рідиною.

3.5.5.
Повторне заповнення штанглазів слід
проводити тільки після повного
використання лікарської речовини та
відповідної обробки штанглаза.

3.6.
Увесь посуд, який використовується при
виготовленні ЛЗ, обов’язково миється з
використанням дозволених до застосування
МОЗ України мийних засобів з попереднім
замочуванням, стерилізується, закупорюється
і зберігається в щільно закритих шафах.
Термін зберігання стерильного посуду,
який використовується при виготовленні
нестерильних ЛЗ, становить не більше
трьох діб.

Для
пакування ін’єкційних, внутрішньовенних
інфузійних ЛЗ слід використовувати
контейнери і корки, які відповідають
вимогам ДФУ та технічної документації
на них.

3.7.
Виготовлення серій ЛЗ, внутрішньоаптечної
заготовки в аптеках здійснюється згідно
з технологічними інструкціями.

3.8.
Відпускають лікарські засоби, виготовлені
в аптеці, тільки після перевірки їх
якості провізором-аналітиком чи
провізором та надання дозволу на
реалізацію уповноваженою особою, а у
разі її відсутності, іншим персоналом,
зазначеним у пункті 5. 5.

3.9.
При виготовленні (виробництві) лікарських
засобів в умовах аптеки суб’єкт
господарювання забезпечує:

3.9.1.
Проведення вхідного контролю якості
субстанцій, лікарської рослинної
сировини та допоміжних речовин, а саме:
перевірку наявності ліцензій у
постачальника, сертифікатів якості
виробника, реєстрації або дозволу МОЗ
України, відсутності заборони органів
державного контролю якості лікарських
засобів на одержані серії, відповідності
вимогам АНД за візуальними та
органолептичними характеристиками,
наявності висновку лабораторії щодо
якості тощо.

3.9.2.
Здійснення постійного контролю за
змістом усіх рецептів і замовлень
(вимог) ЛПЗ, що надходять в аптеку, з
метою перевірки: правильності оформлення;
сумісності інгредієнтів, що входять до
складу лікарських засобів; відповідності
прописаних доз віку хворого тощо; а
також повідомлення (довільної форми)
відповідного ЛПЗ про всі випадки
виявлених порушень або помилок при
виписуванні рецептів чи замовлень.

3.9.3.
Дотримання санітарних норм та правил
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного
режиму та цих Правил.

3.9.4.
Забезпечення належного зберігання
виготовлених лікарських засобів.

3.9.5.
Додержання вимог нормативно-технічних
документів при виготовленні (виробництві)
та контролі якості лікарських засобів
в аптеці.

3.9.6.
Мікробіологічний контроль з відбором
проб повітря, води очищеної та води для
ін’єкцій, змивів з устаткування та
обладнання, рук та одягу персоналу,
аптечного посуду, сировини та готових
ЛЗ повинен проводитися в аптеці з
виготовленням ЛЗ не менше двох разів
на квартал. При цьому бактеріологічний
контроль проб повітря, змивів з
устаткування та обладнання, рук та одягу
персоналу, аптечного посуду, води
очищеної та води для ін’єкцій провадиться
мікробіологічними підрозділами СЕС у
рамках державного контролю чи
лабораторіями, акредитованими або
атестованими згідно з Порядком.
Мікробіологічний контроль сировини та
готових ЛЗ здійснюється лабораторіями,
акредитованими або атестованими згідно
з Порядком.

Наказ № 398 від 18.05.2013 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 лютого 2009 року N 95. Редакція від 18.05.2013 | ZakonOnline

Наказ № 398 від 18.05.2013 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 лютого 2009 року N 95. Редакція від 18.05.2013 | ZakonOnline — Право знати!

 • скопійовано

Оберіть редакцію 18/05/2013

 • Редакція від 18/05/2013

Документ має містити точну фразу

Документ не має містити наступного терміну

Документ має містити один з двох термінів

Документ має містити обидва терміни

Замінює символ або декілька символів наприкінці терміну

* Правила використання інтелектуального пошуку

 • скопійовано

Оберіть редакцію 18/05/2013

 • Редакція від 18/05/2013

Авторизація

Реєстрація

Пароль відправлено на електронну адресу

Дякуємо! На Ваш email був відправлений лист з посиланням для підтверждення реєстрації.

{CONTENT}

БЕЗКОШТОВНИЙ доступ на 1 день

Тестувати

Придбати систему ZakonOnline

Придбати

В мене вже є акаунт

скопійовано

Інформація збережена

Назва в обраному

Коментар

Оберіть проект

Оберіть колір

Відмінити

Пошук по тексту

Шукати фразу

Шукати окремо

Знайдено:


DFU — Единицы дренажной арматуры

DFU (Значения единиц дренажной арматуры) определяется Единым сантехническим кодексом (UPC) и может использоваться для определения требуемой пропускной способности дренажа от арматуры и систем их обслуживания.

Единица приспособления — это не единица расхода, а конструктивный фактор, основанный на расходе, времени работы и частоте использования приспособления. Единица арматуры равна одному кубическому футу воды, слитой в трубу диаметром 1 1/4 за одну минуту (≈ 7,48 галлонов США в минуту, ≈ 0,47 л/с).

Individual Appliance, Appurtenance or Fixture Minimum Size of Trap Drainage Fixture Unit Values ​​
(DFU)
Typical Values ​​used in Europe
(inch) Private Installations Общественные установки (л/с)
Автоматические стиральные машины, коммерческие 2 3
Automatic clothes washers, residential 2 2
Bathroom (water closet, lavatory, bidet and tub or shower) 3 6
Bathtub 1 1 /2 2 2 0. 9
Bidet 1 1/4 1   0.3
Bidet 1 1/2 2  
Clothes Washer 2 3 3
Dental unit, cuspidor 1 1/4 1
Dental lavatory 1 1 /2 1
Машина для мытья посуды, домашний 1 1/2 2 2 0,6
ПРИНЯТИЙ 0,6
.0040

1 1/4 0.5 0.5 0.1
Floor drain, 3″ 3 6 6
Floor drain, 4″ 4 8 8 2
Food waste disposer 2 3
Shower 2 2 2 0. 4
Прачечная ванна 1 1/2 2 2
.

 
Kitchen sink, domestic 1 1/2 2 2
Laundry sink 1 1/2 2 2
Mobile home, trap 3 12
Service or mop basin 2   3
Sink, bar 1 1/2 1 0.3
раковина, клиническая 1 1/2 2
Раковина, коммерческая с пищевыми отходами 2 3
3 3
3
.0039 Sink, kitchen domestic 1 1/2 2 2 0. 6
Sink, laundry 1 1/2 2 2
Sink, service mop basin 2 3 0.9
Urinal 2 2 2 0.3
Washfountain 1 1/2 2
WC — Water Closet, gravity tank 3 3 4 1.8
WC — Water Closet, flushometer tank, valve 3 3 4
Кулер для воды 1 1/4 0,5 0,5

Крепежные узлы используются в сантехнических конструкциях как для водоснабжения (ВФСУ), так и для сточных вод (СФУ).

 • Устройство подачи воды — WFSU

Поскольку устройства в системе никогда не используются все одновременно, общее количество устройств (мощность), полученное путем сложения номеров всех устройств, должно компенсироваться для прерывистого использования, если мы хотим получить реалистичную оценку общей дренажной нагрузки.

Наличие водорослей Shewanella в прибрежных водах Дании и влияние температуры воды и условий культивирования на их выживание

. 1999 г., сен; 65 (9): 3896-900.

doi: 10.1128/AEM.65.9.3896-3900.1999.

л Грамм
1
, A Bundvad, J Melchiorsen, C Johansen, B Fonnesbech Vogel

принадлежность

 • 1 Датский научно-исследовательский институт рыболовства, кафедра исследований морепродуктов, Датский технический университет, DK-2800 Люнгбю, Дания. грамм@dfu.min.dk
 • PMID:

  10473392

 • PMCID:

  PMC99717

 • DOI:

  10. 1128/АЭМ.65.9.3896-3900.1999

Бесплатная статья ЧВК

L Грам и др.

Appl Environ Microbiol.

1999 сент.

Бесплатная статья ЧВК

. 1999 г., сен; 65 (9): 3896-900.

doi: 10.1128/AEM.65.9.3896-3900.1999.

Авторы

л грамм
1
, A Bundvad, J Melchiorsen, C Johansen, B Fonnesbech Vogel

принадлежность

 • 1 Датский научно-исследовательский институт рыболовства, кафедра исследований морепродуктов, Датский технический университет, DK-2800 Люнгбю, Дания. грамм@dfu.min.dk
 • PMID:

  10473392

 • PMCID:

  PMC99717

 • DOI:

  10.1128/АЭМ.65.9.3896-3900.1999

Абстрактный

Морская бактерия Shewanella algae, которая была идентифицирована как причина человеческих случаев бактериемии и ушных инфекций в Дании летом 1994 и 1995, был обнаружен в морской воде только в те месяцы (июль, август, сентябрь, октябрь), когда температура воды была выше 13°С. Бактерия является типичным мезофильным организмом, и для выяснения судьбы организм в условиях холода и дефицита питательных веществ. Количество культивируемых водорослей S. быстро снижалось с 10(7) КОЕ/мл до 10(1) КОЕ/мл приблизительно за 1 месяц, когда клетки, выращенные при температуре от 20 до 37 градусов по Цельсию, подвергались воздействию холодной (2 градуса по Цельсию) морской воды. Напротив, количество клеток, подвергаемых культивированию в более теплой морской воде (от 10 до 25°C), оставалось постоянным. Предоставление бактерии переходного периода в морской воде при температуре 20°C перед воздействием морской воды при 2°C привело к 100%-ному выживанию в течение периода от 1 до 2 месяцев. Защита от холода, обеспечиваемая этим переходом (голодание), вероятно, объясняет способность организма сохраняться в датской морской воде, несмотря на очень низкие (от 0 до 1°С) зимние температуры воды. Поддающиеся культивированию количества образцов, хранившихся при 2°С, увеличились до 10(5)-10(7) КОЕ/мл при комнатной температуре. Анализ наиболее вероятных чисел показал, что этот результат связан с повторным ростом, а не с реанимацией. Было высказано предположение, что водоросли S. лучше переносят воздействие холода, если находятся в состоянии биопленки; однако количество культивируемых биопленок водорослей S. уменьшалось так же быстро, как и количество планктонных клеток.

Цифры

РИС. 1

Изменения температуры воды и…

РИС. 1

Изменения температуры воды и уровня бактерий в водах Кёге-Бугта с…


ИНЖИР. 1

Изменения температуры воды и содержания бактерий в водах Кёге-Бугта с 19 сентябряс 96 по октябрь 1997 г. TVC, общее число жизнеспособных микроорганизмов на железосодержащем агаре; H 2 S, продуценты сероводорода на железистом агаре.

РИС. 2

Изменения количества культивируемых…

РИС. 2

Изменения количества культивируемых водорослей S. , предварительно культивированных при 37°C и подвергшихся воздействию…


ИНЖИР. 2

Изменения количества культивируемых водорослей S. algae , предварительно культивированных при 37°C и подвергнутых воздействию стерильной морской воды при 2°C (▴), 10°C (●) или 25°C (■). Стрелки указывают количество ниже предела обнаружения 10 КОЕ/мл.

РИС. 3

Изменения количества культивируемых…

РИС. 3

Изменения количества культивируемых культур на Водоросли S. предварительно культивированные при 37 или 20°C и…


ИНЖИР. 3

Изменения количества культивируемых водорослей S. algae , предварительно культивированных при 37 или 20°C и подвергнутых воздействию стерильной морской воды при 2°C с переходным периодом в морской воде при 20°C или без него. Символы: □ и ○, водоросли S. , культивированные при 20°C; ▴ и ▾, водоросли S. , культивированные при 37°C; □ и ▴, воздействие стерильной морской воды при 20°C в течение 14 дней до воздействия при 2°C; ○ и ▾, воздействие морской воды с температурой 2°C. Стрелки указывают количество ниже предела обнаружения 10 КОЕ/мл. Столбики погрешностей указывают на стандартные отклонения.

РИС. 4

Изменения времени кондуктометрического обнаружения…

РИС. 4

Изменения во времени кондуктометрического обнаружения (с указанием подсчета культур) биопленок водорослей S.


ИНЖИР. 4

Изменения во времени кондуктометрического обнаружения (с указанием количества культивируемых) биопленок Водоросли S. , подверженные воздействию охлажденной (2°C) или умеренной (25°C) морской воды. Данные взяты из двух отдельных экспериментов (эксперимент 1, 2°C [■] и 25°C [□]; эксперимент 2, 2°C [●] и 25°C [○]). Столбики погрешностей указывают на стандартные отклонения.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

 • Сохранение патогенности при поступлении и реанимации из жизнеспособного, но некультивируемого состояния Aeromonas hydrophila, подвергшихся воздействию природной морской воды при низкой температуре.

  Маалей С., Гдура Р., Дукан С., Хаммами А., Буэн А.
  Маалей С. и др.
  J Appl Microbiol. 2004;97(3):557-65. doi: 10.1111/j.1365-2672.2004.02336.x.
  J Appl Microbiol. 2004.

  PMID: 15281936

 • Распространение бактерий в системе горячего водоснабжения в многоквартирном доме в Дании.

  Баг Л.К., Альбрехтсен Х.Дж., Арвин Э., Овесен К.
  Баг Л.К. и др.
  Вода Res. 2004 г., январь; 38 (1): 225–35. doi: 10.1016/j.waters.2003.08.026.
  Вода Res. 2004.

  PMID: 14630121

 • Влияние экологических факторов на выживаемость и физиологию Ralstonia solanacearum bv. 2 в поливной воде.

  ван Эльзас Д.Д., Кастелейн П., де Врис П.М., ван Овербек Л.С.
  ван Эльзас Д.Д. и соавт.
  Может J Microbiol. 2001 г., сен; 47 (9): 842–54. дои: 10.1139/w01-084.
  Может J Microbiol. 2001.

  PMID: 11683466

 • Водоросли Shewanella и Shewanella putrefaciens: клинические и микробиологические характеристики.

  Холт Х.М., Гарн-Хансен Б., Бруун Б.
  Холт Х.М. и др.
  Клин Микробиол Инфект. 2005 май; 11(5):347-52. doi: 10.1111/j.1469-0691.2005.01108.x.
  Клин Микробиол Инфект. 2005.

  PMID: 15819859

  Обзор.

 • Первый случай спондилодисцита человека, вызванного водорослями Shewanella.

  Грессье М., Мбайо Д., Дерамонд Х., Градос Ф., Эб Ф., Канарелли Б.
  Грессье М. и др.
  Int J Infect Dis. 2010 Сентябрь;14 Дополнение 3:e261-4. дои: 10.1016/j.ijid.2009.11.007. Epub 2010 18 февраля.
  Int J Infect Dis. 2010.

  PMID: 20171131

  Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

 • Идентификация Shewanella putrefaciens как нового патогена большеротого окуня (Micropterus salmoides) и гистопатологический анализ больных рыб.

  Цзян Х, Ван Х, Ли Л, Ню С, Пей С, Чжу Л, Конг Х.
  Цзян X и др.
  Front Cell Infect Microbiol. 2022 17 окт;12:1042977. doi: 10.3389/fcimb.2022.1042977. Электронная коллекция 2022.
  Front Cell Infect Microbiol. 2022.

  PMID: 36325466
  Бесплатная статья ЧВК.

 • Водоросли Shewanella Бактериемия у пациента с хронической язвой после контакта с морской водой во время отпуска в Турции: клинический случай из немецкой больницы максимальной помощи.

  Симанзик С., Эссер Дж., Пфеннигверт Н., Рейтер С., Броннерт Дж., Класс М.
  Симанзик С и др.
  Новые микробы Новые инфекции. 2022 авг 29;48:101016. doi: 10.1016/j.nmni.2022.101016. электронная коллекция 2022 июль.
  Новые микробы Новые инфекции. 2022.

  PMID: 36158312
  Бесплатная статья ЧВК.

 • Инфекция Shewanella у людей: эпидемиология, клинические особенности и патогенность.

  Ю К, Хуан З, Сяо И, Ван Д.
  Ю К и др.
  Вирулентность. 2022 Декабрь; 13 (1): 1515-1532. дои: 10.1080/21505594.2022.2117831.
  Вирулентность. 2022.

  PMID: 36065099
  Бесплатная статья ЧВК.

  Обзор.

 • Характеристика предполагаемых патогенных водорослей Shewanella , выделенных из балластной воды.

  Ибрагим Н.Н.Н., Насир Н.М., Сахрани Ф.К., Ахмад А., Саири Ф.
  Ибрагим ННН и др.
  Вет Мир. 2021 март; 14 (3): 678-688. doi: 10.14202/vetworld.2021.678-688. Epub 2021 19 марта.
  Вет Мир. 2021.

  PMID: 33935414
  Бесплатная статья ЧВК.

 • Изменение устойчивости к карбапенемам у водорослей Shewanella путем редактирования генома CRISPR/Cas9.

  Ву З.И., Хуан Ю.Т., Чао В.К., Хо С.