Вода дистиллированная состав: Дистильована вода | Блог Ecosoft

Содержание

Дистильована вода | Блог Ecosoft


Дистильована вода — це, по суті, хімічно чиста вода, яка практично не містить іонних домішок, але може містити гази — кисень, азот, вуглекислий газ тощо. Електропровідність дистильованої води близько 5 мкСм/см.

Де використовується дистильована вода?


Дистильовану воду використовують в хімічній технології, фармацевтичній і харчовій промисловості. Що стосується побутового застосування, то така вода найчастіше використовується для обслуговування автомобіля, також іноді для зволожувачів і прасок. Для пиття і приготування їжі дистильовану воду використовують рідко, через її специфічний смак викликаний низьким рівнем мінералізації.

Властивості дистильованої води

 • Електропровідність — 5 — 10 мк-См/см;
 • Мінералізація (TDS) — менш як 5 мг/л;
 • Кислотність дистильованої води визначається рівнем pH, який дорівнює 5,4 — 6,6 через розчинену вуглекислоту.

Як роблять дистильовану воду?


Для приготування дистильованої води використовуються спеціальні апарати — дистилятори. Принцип роботи дистилятора заснований на тому, що вода нагрівається до пароподібного стану, а потім знову конденсується в рідину. Конструкційно пристрій являє собою ємність з тенами для нагріву води, циліндричний холодильник для охолодження і конденсації пари. У більшості побутових дистиляторів в якості нагрівального елемента використовується електричний тен, існують також моделі з газовим нагріванням. Такі


дистилятори будуть складніші у використанні та можуть призвести до опіків.


На малюнку наведено найпростіший дистилятор з електричним нагрівом. Саме завдяки такому приладу виходить дистильована вода в домашніх умовах. Вода заливається в ємність внизу, потім поступово нагрівається до кипіння за допомогою вмонтованого тена. Коли починається кипіння, пара концентрується у верхній частині герметичного простору і потрапляє в трубку скляного або металевого холодильника, по якому стікає в заздалегідь встановлену ємність. Після закінчення процесу в ємності залишається вода з підвищеним вмістом розчинених солей. Щоб отримати дистилят вищої якості, необхідно повторити операцію з очищеною водою.


Обслуговування такого апарату полягає у своєчасному очищенні ємності та холодильника від накипу.

Чи справді дистильована вода найчистіша?


Ні, електропровідність такої води досягає 5 мк-См/см, при електродеіонізаціі це значення може бути нижче 0,05 мк-См/см. Важливо відзначити, що вода отримана технологією зворотного осмосу може мати електропровідність на рівні дистиляту, але при цьому технологія менш енергозатратна та безпечна в застосуванні.

Чи шкідлива дистильована вода?


Дистильована вода однозначно не буде шкідливою, але й користі вона також не матиме. У такій воді практично не міститься корисних мінеральних компонентів, та якщо вам необхіодно обрати між неякісною водою з поверхневих джерел або водопроводу, тоді дистилят однозначно буде кориснішим. У документах Всесвітньої організації охорони здоров’я є рекомендації щодо показників біологічно повноцінної води, але згадок про негативний вплив дистиляту також немає.


Якщо у вас є питання про дистильовану воду, задайте їх в коментарях.

из чего состоит, где применяется, каковы химические составляющие, согласно действующим техническим условиям ГОСТ р 58144 2018?

Содержание

 • От чего зависит химический состав?
  • Свойства
  • Где применяется?
 • Составляющие дистиллята
 • Технические условия госстандартов
 • Методы контроля
 • Вывод

От чего зависит химический состав?

Качество очищаемой воды напрямую зависит от состава исходной жидкости.

Если изначально в водопроводной воде было большое количество солей магния и кальция, то при её выпаривании в дистилляторах, на поверхности прибора образуется накипь, а величина окисляемости будет высокой.

Это повлияет на производительность аппарата и снижение срока его эксплуатации. Такую жидкость нужно умягчить при помощи химводоочистки. Для этого используются специальные водоподготовители на основе гранулированного сорбента либо противонакипные агрегаты на основе магнита.

Дистиллированная вода почти полностью очищена от микроорганизмов, минеральных солей, органических и неорганических примесей. Конечный состав воды определяет ГОСТ и ТУ.

Именно эти госстандарты устанавливают максимально допустимое содержание примесей и солей в воде. Если эти показатели будут превышены, то такая вода плохо повлияет на состояние оборудования, в котором она используется.

У дистиллированной воды низкие показатели электропроводности (по сравнению с другими видами жидкости – водопроводной, речной, морской) из-за того, что в ней практически нет солей, а это значительно повышает сопротивление воды.

Свойства

Дистиллированная вода имеет специфические свойства:

 • пониженный уровень рН;
 • при взаимодействии или смешивании с другими веществами либо жидкостями наблюдается стойкое сохранение собственных свойств;
 • высокая растворимость;
 • практически отсутствует влияние на процессы химических реакций или метрологические показатели проводимых анализов;
 • отсутствие накипи либо выпадения в осадок при испарении.

Где применяется?

Если все параметры соответствуют нормам, то дистиллированная вода может применяться:

 • в химлабораториях – для проведения анализов, приготовления реагентных смесей или растворов, промывки химпосуды после основного мытья;
 • на производстве – для приготовления порошковой краски, смесей, химических жидкостей (антифриз либо средства для очистки стёкол), разбавки химических концентратов и реактивов;
 • для корректирования плотности электролитов;
 • в бытовых целях – для наполнения аквариумов, водяной ёмкости в утюгах либо отпаривателях;
 • в автомобиле – для добавки в щелочные аккумуляторы;
 • в медицине – для очищения организма и выведения из него токсинов или шлаков.

Составляющие дистиллята

В состав дистиллята входят:

 1. Кислород.
 2. Углекислый газ.
 3. Азот.
 4. Аргон.
 5. Углекислота (растворённая). Благодаря ей уровень рН-кислотности в воде составляет всего от 5,4 до 6,6. Чтобы получить нейтральную воду без содержания углекислоты, её кипятят на протяжении 30 минут в полностью герметичной ёмкости.
 6. Соли, примеси и металлы (цинк, алюминий, свинец, железо, медь).

Технические условия госстандартов

Такие параметры как прозрачность и отсутствие запаха у дистиллированной жидкости должны оставаться такими же, что и у обычной питьевой воды.

Остальные характеристики, условия анализа, хранения и приёмки чётко прописаны требованиями действующих ГОСТ 6709-72 и ГОСТ Р 58144-2018.

Первый стандарт распространяется на воду, полученную в перегонных устройствах и используемую для приготовления химрастворов и их анализов. Второй – распространяется на воду, полученную из аппаратах химводоочистки и используемую как растворитель в процессе анализов, измерений, испытаний или технологических операций.

Количество примесей в составе дистиллированной воды, регламентируемого требованиями госстандартов, указано в таблице:

ПоказателиНорма по ГОСТ 6709-72Норма по ГОСТ Р 58144-2018
Аммиак и аммонийные соли0,020,2
Нитраты0,20,2
Сульфаты0,50,5
Хлориды0,020,5
Алюминий0,050,05
Железо0,050,05
Кальций0,80,8
Медь0,020,02
Цинк0,20,05
Остаток после выпарки5
Свинец,%0,050,05

В стандартах указано, что дистиллированная вода должна храниться и поступать в продажу только в герметичных ёмкостях, сделанных их полиэтилена, пластмассы или фторопласта.

Методы контроля

Отслеживать количество элементов, входящих в состав дистиллированной воды, можно 3-мя методами:

 1. Определение количества органических веществ, которые могут восстановить марганцовокислый калий. Метод реально осуществить только в лаборатории. Если концентрация таких веществ будет свыше 0,08 мг/дм3, то жидкость нужно повторно перегнать в дистилляционном аппарате.
 2. Контроль по электропроводимости. Об отличном качестве воды будет говорить показатель электропроводимости – минимум 2 мкСм/см.
 3. В домашних условиях при помощи специальных приборов. Например, для определения жёсткости – солемер, хлоридов – хлорметр, кислотности – рН-метр, электропроводности – кондуктометр.

Вся самая важная информация о дистиллированной воде, ее применении и свойствах — здесь.

Вывод

Хотя дистиллированная вода считается чистой и не содержащей примесей, она не рекомендована для ежедневного употребления человеческим организмом.

Поскольку в ней отсутствуют минералы и она очищена от всех органических соединений, постоянный приём такой жидкости вымывает из организма и костей человека полезные вещества. Поэтому лучше использовать такую воду только по техническому или бытовому назначению.

А какова Ваша оценка данной статье?

Загрузка…

Что такое дистиллированная вода? • Использование • Earth.com • Earthpedia

Прогуливаясь по проходу с водой в продуктовом магазине, можно увидеть сотни вариантов. «чистая вода», «родниковая вода» и «вода со сбалансированным pH» — это лишь некоторые из доступных вариантов. Под всем этим, обычно существующим как один из самых дешевых вариантов, находится дистиллированная вода. Сегодня давайте посмотрим на этот скромный тип воды и лучше поймем: что такое дистиллированная вода?

Химия дистиллированной воды

Во-первых, давайте углубимся в химические и теоретические определения дистиллированной воды. Это поможет нам лучше понять, как сделать эту воду. И это позволит нам изучить несколько практических применений.

Молекулярная структура дистиллированной воды

Дистиллированная вода – это негазированная вода. Основная молекулярная формула и структура одинаковы для всех типов воды. Вспомним школьный урок химии. Вода — это просто атом кислорода, связанный с двумя атомами водорода. Смотри ниже.

Изображение от AbdullahAlturki99 из Википедии

Жесткая вода против мягкой воды

В большинстве современных домов есть «смягчитель воды». Что конкретно делает эта штуковина? Умягчители воды берут «жесткую воду», воду с растворенными минералами и солями, и превращают ее в «мягкую воду» или воду с меньшим количеством минералов и солей. Точные уровни «мягкой» и «жесткой» воды относительны. Они несколько зависят от машины и личного вкуса. В Соединенных Штатах наши умягчители воды в первую очередь удаляют магний и кальций из питьевой воды.

А очищенная вода?

Это может быть немного сложно. Дистиллированная вода – это, по определению, очищенная H3O. Однако обратное неверно. Как правило, очистка воды — это процесс, который удаляет все «примеси» из воды. Определение «примеси» — это то, что может отличать эту воду от дистиллированной. Бутилированная вода из магазина и водопроводная вода, пропущенная через фильтр, такой как фильтр Brita, были очищены от любых вредных примесей, таких как бактерии, вирусы или любые другие патогены.

Дистиллированная вода

Это подводит нас к нашему окончательному определению. Согласно Merriam-Webster, дистиллированная вода — это «вода, освобожденная от растворенных или взвешенных твердых частиц и организмов путем дистилляции». Таким образом, дистиллированная вода — это не то же самое, что очищенная вода. Кроме того, это не то же самое, что мягкая вода.

Дистиллированная вода безопасна

Компании по производству фильтров увековечили миф о том, что дистиллированную воду «опасно» пить. Логика такова: поскольку вода не содержит растворенных веществ (частиц, таких как соли, натрий, магний и т. д.), она опасна для вашего организма, поскольку может «вытягивать» питательные вещества из ваших клеток. Это на самом деле не может быть дальше от истины. Дистиллированная вода абсолютно безопасна для питья. Нет никаких существенных доказательств того, что это лишит ваш организм ценных питательных веществ. Кроме того, нет убедительных доказательств того, что употребление дистиллированной воды опасно в долгосрочной перспективе.

Изображение kboyd через Pixabay

Как сделать дистиллированную воду

Теперь, когда мы знаем, что это за вода, как именно мы ее делаем? Во-первых, дистиллированную воду легко купить в продуктовом магазине. По этой причине мы бы не советовали пытаться сделать свой собственный. Но процесс, которому следуют производители воды для производства дистиллированной воды, весьма интересен.

Дистилляция, как концепция, представляет собой просто очистку путем нагревания и охлаждения. Этот же процесс (в большем масштабе) используется во многих промышленных приложениях. Примеры включают нефтепереработку и нефтепереработку.

Перегонка воды довольно проста.

 1. Сначала возьмите воду в жидком виде.
 2. Затем нагрейте его, чтобы он превратился в водяной пар (газ).
 3. Наконец, сконденсируйте этот газ обратно в жидкую воду.

В ходе этого процесса происходит удаление примесей. Когда вода испаряется в пар, в этом процессе не остаются растворенные примеси. Сконденсированная вода собирается в отдельный сосуд. Этот сосуд теперь содержит чистую дистиллированную воду.

Использование дистиллированной воды

Этот тип воды является обычным реагентом во многих процессах. Давайте взглянем на некоторые из наиболее полезных применений этого полезного соединения.

Изображение с RitaE через Pixabay

Паровые утюги

При использовании в домашних условиях, в местной прачечной или в сфере промышленной уборки утюги почти всегда используют дистиллированную воду. Химия этого имеет смысл в контексте создания дистиллированной воды. Утюги используют пар, который создается для разглаживания неровностей и складок на одежде. Если бы вода содержала растворенные соли или другие растворенные вещества, они могли бы испачкать одежду.

Изображение с сайта Free-Photos через Pixabay

Аквариумы

Для неморских аквариумов обычно используется дистиллированная вода. Затем владельцы рыб могут регулировать pH, концентрацию и другие переменные в аквариуме. Это позволяет владельцам рыб максимально точно воспроизводить естественные условия жизни своих рыб.

Наука

Для тщательно контролируемых и контролируемых научных экспериментов не годится ничего, кроме дистиллированной воды. Это связано с тем, что присутствие определенных минералов или растворенных веществ может непредсказуемым образом повлиять на результаты. Дистиллированная вода является отправной точкой почти для каждой химической реакции, от таких приложений, как ПЦР, до клеточных культур и гель-электрофореза.

[Избранное изображение Life-Of-Pix через Pixabay. ]

Проверьте нас в EarthSnap, бесплатном приложении, предоставленном вам Эриком Раллсом и Earth.com.

Использование, безопасность и побочные эффекты
– Вода полярного айсберга на Шпицбергене

Дистиллированная вода – это вода, очищенная путем кипячения ее до состояния пара, при которой остаются загрязняющие вещества и минералы, а затем ее охлаждения и конденсации обратно в жидкость. Он подходит для питья, медицинской стерилизации и производственных процессов, где необходимо избегать накопления минералов. Поскольку в ней отсутствуют минералы или растворенные газы, дистиллированная вода имеет очень плоский лабораторный вкус, который многим людям не нравится.

Поскольку дистиллированная вода не содержит полезных минералов, таких как кальций, магний или калий, дистиллированная вода не дает организму этих полезных свойств. Люди получают большую часть своих минералов из пищи, поэтому употребление дистиллированной воды само по себе не является проблемой, хотя ей не хватает преимуществ, которые дает большинство водопроводной, очищенной и минеральной воды.

Есть опасения, что регулярное употребление дистиллированной воды увеличивает диурез до нездорового уровня или разбавляет электролиты в организме. Хотя по этим вопросам нет научного консенсуса, для ежедневного питья имеет смысл выбирать воду с некоторым содержанием минералов, чтобы избежать возможности возникновения подобных проблем.

Содержание

 • Что такое дистиллированная вода?
 • Как производится дистиллированная вода?
 • Для чего используется дистиллированная вода?
  • Безопасно ли пить дистиллированную воду?
 • Каковы преимущества дистиллированной воды?
 • Каковы риски использования дистиллированной воды?
 • Что следует учитывать перед употреблением дистиллированной воды?
  • Какой pH у дистиллированной воды?
 • Какие другие типы воды похожи на дистиллированную воду?
  • В чем разница между дистиллированной водой и очищенной водой?
  • В чем разница между дистиллированной водой и арктической водой?

Что такое дистиллированная вода?

Дистиллированная вода – это вода, очищенная кипячением и повторной конденсацией пара в жидкость. Кипячение воды означает, что примеси, минералы (вредные и полезные), биологические загрязнители и растворенный газ остаются и удаляются из готовой воды. Некоторые примеси с температурой кипения, равной или превышающей температуру кипения воды, не могут быть удалены в процессе.

Дистиллированная вода производится путем повышения температуры воды до точки кипения, позволяя пару подняться, а затем реконденсироваться в жидкость в камере охлаждения.

Дистилляция — одна из наиболее эффективных форм очистки воды, позволяющая получить жидкость, превосходную для промышленных, медицинских и других целей, требующих очень чистой неминерализованной воды.

Дистилляция — один из старейших способов очистки воды. Он использовался для опреснения морской воды еще в третьем веке нашей эры Александром Афродисийским, согласно отчету историка науки Ф. Шервуда Тейлора в «Анналах науки».

На этом изображении из византийского греческого манускрипта XV века показано оборудование для дистилляции, которое использовал алхимик III века Зосима из Панополиса.

Как производится дистиллированная вода?

Дистиллированная вода производится путем кипячения исходной воды, ее охлаждения и сбора пара. Существует три основных метода дистилляции воды.

 • Простая перегонка. Самый простой способ дистилляции — кипятить исходную воду при температуре 100 °C, дать пару подняться в отдельную камеру, трубу или конденсационный змеевик, где он охлаждается, а затем собрать чистую воду по мере ее конденсации.
 • Многоступенчатая мгновенная перегонка (MSF). В этом процессе жидкость находится под высоким давлением. Это снижает температуру кипения до температуры окружающей среды, превращая его в пар без нагрева. Затем пар проходит в камеру более низкого давления, где он реконденсируется.
 • Фракционная перегонка. Стадии нагрева, испарения и конденсации повторяются при разных температурах. С водой это делать редко нужно, так как она имеет единую температуру кипения, но этот процесс используется для переработки нефти, так как разные продукты кипят при разных температурах.

На этих схемах показаны три основных способа дистилляции воды.

Для чего используется дистиллированная вода?

Дистиллированная вода используется для стерилизации медицинского оборудования, свинцово-кислотных аккумуляторов, автомобильных систем охлаждения и других устройств, в которых накопление минералов может привести к повреждению. Отсутствие других минералов и загрязнителей делает его идеальным для использования в продуктах для кожи, консервных продуктах и ​​очистке лабораторного оборудования.

 • Для косметических целей: Большинство косметических продуктов содержат воду, которая не должна содержать микробов, токсинов и загрязняющих веществ, что делает дистиллированную воду лучшим выбором.
 • В свинцово-кислотных аккумуляторах и автомобильных системах охлаждения: Дистиллированная вода подходит для использования в устройствах, где минеральные отложения могут вызывать коррозию и отложения, мешающие работе. Сюда входят свинцово-кислотные аккумуляторы и автомобильные системы охлаждения, а также многие виды промышленного оборудования.
 • Медицинское использование: Высокая степень чистоты дистиллированной воды делает ее идеальной для стерилизации медицинских инструментов, поскольку она не оставляет следов или отложений. Он используется хирургами для стерилизации и предотвращения инфекций и перекрестного заражения, а также персоналом скорой помощи для очистки ран. Стоматологи используют дистиллированную воду для полоскания рта и смывания бактерий. Дистиллированная вода также предпочтительна в аппаратах постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), поскольку она предотвращает размножение бактерий.
 • В пищевой промышленности: Дистиллированная вода используется в процессе консервирования, чтобы гарантировать сохранение вкуса пищи. Соли и минералы в недистиллированной воде могут изменить вкус.
 • В аквариумах и аквариумах: Водопроводная вода содержит минералы и химические вещества, которые могут быть вредны для рыб в аквариуме. Дистиллированная вода служит нейтральной формой воды, такие свойства, как pH или соленость, могут быть отрегулированы в соответствии с потребностями любой водной флоры и фауны.

На этой инфографике показаны некоторые из наиболее распространенных способов использования дистиллированной воды.

Безопасно ли пить дистиллированную воду?

В соответствии с рекомендациями ВОЗ 1980 года пить дистиллированную воду безопасно. Дистиллированная вода безопасна для питья, но может иметь отрицательные вкусовые характеристики и не содержит полезных минералов. Далее в том же отчете упоминается, что дистиллированная вода хуже утоляет жажду и что, хотя она не считается вредной для здоровья, плохие органолептические характеристики и характеристики утоления жажды могут повлиять на количество потребляемой воды.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), процесс дистилляции очень эффективен для удаления простейших (таких как криптоспоридии или лямблии), бактерий (таких как кампилобактеры, сальмонеллы, шигеллы, кишечная палочка) и вирусов ( включая энтеровирус, вирус гепатита А, норовирус и ротавирус). Дистилляция также удаляет химические загрязнители, в том числе мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, нитраты, натрий, сульфат и многие органические химические вещества.

Наряду с загрязнениями и бактериями дистилляция также удаляет полезные для организма минералы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что питьевая дистиллированная вода безопасна, но не обязательно полезнее, чем большинство других видов чистой питьевой воды.

Для тех, кто задается вопросом: «Можно ли пить дистиллированную воду?», хороший ответ исходит от Фрэнка Н. Хепберна, начальника отдела исследования данных о питательных веществах в Министерстве сельского хозяйства США. «В дистиллированной воде нет ничего, что могло бы сделать ее вредной для организма. Возможно, полезно помнить, что дистиллированная вода — единственная вода, доступная для экипажей военно-морских кораблей в море».

На этом рисунке показаны четыре основных типа соединений, удаляемых из дистиллированной воды.

Каковы преимущества дистиллированной воды?

Преимущества дистиллированной воды включают обеспечение дополнительной чистоты для людей с ослабленной иммунной системой и возможную помощь в успешных операциях по поводу некоторых видов рака.

Люди с ослабленным иммунитетом более восприимчивы к проблемам со здоровьем из-за химических загрязнителей. Люди с онкологическими заболеваниями, проходящие химиотерапию, пациенты с трансплантированными органами, люди с ВИЧ/СПИДом или другими заболеваниями иммунной системы, а также некоторые пожилые люди и младенцы могут подвергаться особому риску инфекций. По сравнению с муниципальными источниками воды, дистиллированная вода с меньшей вероятностью содержит виды загрязняющих веществ, которые могут подвергнуть риску людей с ослабленным иммунитетом, больных раком.

Правильно обработанная дистиллированная вода не содержит биологических загрязнителей, таких как паразиты Cryptosporidium, которые более опасны для людей с ослабленным иммунитетом. Согласно отчету Керри А. Тома из Департамента эпидемиологии и общественного здравоохранения Университета Мэриленда за 2013 год, питье стерильной воды (включая дистиллированную воду) полезно для здоровья пациентов с высоким риском, поскольку защищает от инфекций, передающихся через воду.

Употребление дистиллированной воды может помочь при некоторых онкологических операциях. В исследовании 2004 года, проведенном отделением колоректальной хирургии в больнице Вест-Саффолк в Великобритании, изучалось, может ли использование дистиллированной воды вместо дезинфицирующих средств во время операции по поводу колоректального рака помочь в уничтожении раковых клеток. Они обнаружили, что дистиллированная вода в лабораторных культурах обладает эффективными противоопухолевыми свойствами, хотя современные хирургические методы неадекватны и должны быть изменены, чтобы обеспечить более длительное воздействие дистиллированной воды на клетки.

Каковы риски использования дистиллированной воды?

Риски использования дистиллированной воды заключаются в уменьшении количества полезных минералов в вашем рационе, разбавлении электролитов в организме и увеличении диуреза, что может вызвать проблемы с обезвоживанием. Основные риски употребления дистиллированной воды связаны не с проблемами, вызванными дистиллированной водой как с веществом, а просто с отсутствием положительных минералов.

В Руководстве ВОЗ по качеству питьевой воды ничего не говорится о рисках, связанных с употреблением дистиллированной воды. Однако исследование Франтишека Козисека, проведенное в 2004 году для руководящих принципов, выявило некоторые потенциальные риски.

 • Эксперименты, проанализированные в исследовании ВОЗ, показали, что потребление чистой дистиллированной воды приводит к увеличению диуреза или диуреза в среднем примерно на 20%. Это может привести к проблемам с обезвоживанием.
 • Отсутствие в дистиллированной воде важных минералов (ионов натрия, калия, хлора, кальция и магния) приводило к разбавлению электролитов, растворенных в воде организма. Кишечник требует этих минералов и берет их из резервов организма. Это вызывает неадекватное перераспределение воды в организме между отделами, что может поставить под угрозу функцию жизненно важных органов. Симптомы в самом начале этого состояния могут включать истощение, слабость и головную боль и могут перерасти в мышечные спазмы и нарушение сердечного ритма.

На этом рисунке показаны некоторые важные электролиты и минералы, отсутствующие в дистиллированной воде, и их влияние на организм.

Исследования дистиллированной воды, проведенные в 1970-х годах в Советском Союзе, действительно выявили возможные более серьезные риски, связанные с дистиллированной водой, такие как болезни сердца и диабет, но результаты не были подтверждены в других местах и ​​не считались достаточно надежными для принятия рекомендуемых мер.

Отсутствие минералов в дистиллированной воде является основной причиной риска для здоровья. Однако вода не является основным источником минералов, таких как железо, магний и калий. Ассоциация качества воды заявляет, что «Количество минералов, содержащихся в воде, незначительно по сравнению с тем, что содержится в пищевых продуктах, которые мы едим. исходить из обычного ежедневного рациона, состоящего из рыбы, мяса и овощей».

На что обратить внимание перед употреблением дистиллированной воды?

Прежде чем пить дистиллированную воду, прежде чем пить дистиллированную воду, прежде всего следует подумать о своих вкусовых предпочтениях и о том, достаточно ли в вашем рационе полезных минералов.

TDS (общее количество растворенных твердых веществ) представляет собой количество минералов, растворенных в воде, и является одним из наиболее важных факторов, определяющих вкус воды. TDS дистиллированной воды может составлять всего 1-2 ppm (частей на миллион). Это, а также тот факт, что дистилляция удаляет растворенные газы, такие как кислород, придает дистиллированной воде плоский «лабораторный» вкус. Многие люди находят этот вкус неприятным, но это вопрос личных предпочтений.

Стоит отметить, что поскольку другие воды со сверхнизким содержанием минеральных солей, такие как вода айсберга и дождевая вода, удерживают атмосферные газы, они имеют легкий и свежий вкус, сильно отличающийся от дистиллированной воды.

Если в вашем обычном рационе недостаточно полезных минералов, таких как кальций, магний и калий, недистиллированная вода может быть полезной добавкой. Однако количество этих минералов и электролитов в большей части водопроводной и бутилированной воды минимально, поэтому употребление дистиллированной воды обычно не оказывает существенного влияния на общее потребление минералов.

Лиза Ричардс, диетолог и автор диеты Candida, рекомендует включать в рацион достаточное количество питательных веществ, чтобы сбалансировать любое воздействие на здоровье употребления дистиллированной воды, не содержащей кальция, магния и других полезных элементов. «Когда они (электролиты) отсутствуют в нашем основном источнике гидратации, а также в нашем рационе, мы рискуем получить серьезное обезвоживание и химический дисбаланс, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем», — отметила она. Если вы собираетесь пить дистиллированную воду, получайте рекомендуемую суточную порцию питательных веществ из фруктов и овощей.

Какой pH у дистиллированной воды?

pH дистиллированной воды колеблется от 5,8 до 7. Чистая дистиллированная вода в герметичной системе имеет pH 7, но как только она подвергается воздействию воздуха, она начинает поглощать атмосферные газы, включая CO2, и становится кислой. Если после дистилляции в воде остаются какие-либо микроэлементы, это также может изменить рН.

Для определения pH самым простым объяснением является то, что pH воды измеряет степень ее кислотности или щелочности (щелочность) и выражается по шкале от 0 до 14. Вода с pH 7 является нейтральной. «pH» менее 7 — кислая среда, 0 — самая кислая. Более 7 — основные или щелочные, 14 — самые основные. На этом графике показаны уровни pH различных типов питьевой воды.

рН воды обычно не оказывает прямого влияния на здоровье или безопасность, но является важным параметром, который необходимо контролировать, поскольку рН влияет на то, как вода взаимодействует с окружающей средой, и, таким образом, может повлиять на восприимчивость воды к другим примесям.

За исключением экстремальных уровней, выходящих далеко за пределы любой питьевой воды, рН воды не приносит вреда или пользы для здоровья человека. Согласно Руководству по диагностике и терапии Merck, человеческое тело использует буферы для балансировки pH. Если человек потребляет что-то кислое, кровь будет производить больше бикарбоната и меньше углекислого газа, чтобы нейтрализовать кислотность. Точно так же кровь будет производить больше углекислого газа и меньше бикарбоната, если потребляется щелочное вещество. Это означает, что щелочная вода не повысит уровень pH в организме, кислая вода не понизит его, а дистиллированная вода не сбалансирует его.

Какие другие типы воды похожи на дистиллированную воду?

Другими типами воды, аналогичными дистиллированной воде, являются деионизированная вода, вода обратного осмоса и арктическая вода из айсбергов. Ниже приведены определения этих типов воды.

 • Деионизированная вода: Питательная вода обрабатывается ионообменными смолами, которые удаляют ионизированные соли. Деионизация может удалить 100% солей при работе на оптимальных уровнях, но обычно не удаляет органические вещества, вирусы или бактерии, за исключением «случайного» захвата смолой.
 • Обратный осмос (RO) Вода: Обратный осмос — это процесс, в котором используется очень тонкая мембрана под давлением для отделения примесей от исходной воды. Как и при дистилляции, он также удаляет большинство минералов, как полезных, так и вредных. Этот процесс является энергоэффективным и работает при низких температурах, что делает его одним из наиболее распространенных способов очистки воды. Поскольку вода очень чистая, она используется для диализа в больницах, косметики и производства некоторых лекарств фармацевтическими производителями.
 • Арктическая вода из айсбергов: Существует немного природных вод с такой же высокой степенью чистоты и низким содержанием минералов, как дистиллированная вода, но арктическая вода из айсбергов является одной из самых близких. Поскольку это снег, который сохранился в виде льда почти сразу после падения с неба тысячи лет назад, он лишен современных загрязнителей. Поскольку он никогда не вступал в контакт с какой-либо наземной геологией, у него чрезвычайно низкий уровень TDS. pH стремится к нижнему пределу диапазона дистиллированной воды, потому что вода айсберга поглотила атмосферные газы.

На этом изображении показана упрощенная схема процесса очистки воды обратным осмосом из вклада Университета Ахена в проект iGEM.

В чем разница между дистиллированной водой и очищенной водой?

Основное различие между дистиллированной водой и другими типами очищенной воды заключается в том, что хотя обе они не содержат химических веществ или загрязняющих веществ, очищенная вода по-прежнему содержит минералы, в то время как в дистиллированной воде почти все они удалены. Дистиллированная вода технически является формой ультраочищенной воды.

EPA описывает очищенную воду как воду, которая была механически отфильтрована или обработана для удаления примесей, таких как бактерии, вирусы, химические загрязнители и вредные минералы, такие как свинец и медь. В большинстве развитых стран, включая США и Канаду, водопроводную воду очищают, чтобы обеспечить ее безопасность для потребления.

Если вам интересно, является ли дистиллированная вода такой же, как очищенная вода, вы не одиноки. Лиза Ричардс, диетолог и автор диеты Candida, объясняет: «Дистиллированная вода — это очищенная вода, из которой удалены как загрязнители, так и минералы, в то время как из очищенной воды удалены только загрязнители». Отсутствие минералов и растворенных газов придает дистиллированной воде пресный вкус. В большинстве очищенных вод все еще есть минералы, что придает ей вкус, который легко уловим по сравнению с дистиллированной водой.

В этом видео показано, как работает очистка водопроводной воды, удаляя примеси, но не минералы, как это происходит при дистилляции. Очищенная бутилированная вода и даже домашние системы очистки воды используют аналогичные процессы, хотя обычно с меньшим количеством шагов.

В чем разница между дистиллированной водой и арктической водой?

Основное различие между дистиллированной водой и арктической водой заключается в том, что дистиллированная вода не содержит минералов или растворенных газов, таких как кислород и CO2, в то время как в арктических водах они присутствуют в той или иной степени.