Перевод "стекает вода" на английский. Вода стекает


стекает вода - Русский-Турецкий Словарь

ru Под микроскопом видны шероховатости в виде «шишечек, складочек и бугорков», благодаря «выпуклой или куполообразной форме» которых с листа стекает вода.

JW_2017_12tr Bir mikroskop altında bakıldığında yaprağın “yumrular, kıvrımlar ve düğmelerle” kaplı pürtüklü bir yüzeyi ve “dışbükey ya da kubbe şeklinde, su geçirmeyen” bir yan görüntüsü vardır.

ru В верхней части, очевидно, были сделаны окна. Крыша, вероятно, была чуть покатая с двух сторон, чтобы с нее стекала вода (Бытие 6:14—16).

JW_2017_12tr Anlaşılan geminin üst kısmı boyunca pencereleri vardı ve çatısı suyun akıp gitmesi için iki yana eğimliydi (Başlangıç 6:14-16).

ru По ним стекает жидкая вода.

TEDtr Likit su kraterlerden aşağı akıyor.

ru Например, крыши зданий будут покрыты морозостойкими, неприхотливыми растениями, чтобы уменьшить количество стекающей дождевой воды и чтобы в зданиях поддерживалась постоянная температура.

JW_2017_12tr Örneğin, binaların çatıları soğuğa dayanıklı ve bakımı kolay bitkilerle kaplanacak; bu sayede hem yağmur sularının akışı azalacak hem de binaların içindeki ısı korunmuş olacak.

ru Кроме того, в чаши, или цистерны, образующиеся у основания листьев, стекает дождевая вода и роса, которая служит источником влаги не только для самого растения, но и для множества живых организмов.

JW_2017_12tr Ayrıca çiy düştüğünde ya da yağmur yağdığında su, sadece bitkinin değil, bol miktardaki minicik yaratıkların da ihtiyacını karşılayan merkezi haznelere damla damla akar.

ru Я хожу по углам и вода стекает по ступенькам. как из фонтана, но в моём доме.

OpenSubtitles2018tr Tam köşede yürüyor ve adımımı atıyorum süslü bir çeşmenin suyu gibi, ama evimdeyim.

ru Дождевая вода стекает с самых высоких пиков Мозамбика на юг к долинам Восточно-Капской провинции.

OpenSubtitles2018tr Yağmur suyu şimdi Mozambik'in en yüksek zirvelerinden güneye... Doğu Burnu'nun ovalarına akıyor.

ru Дождевая вода стекает по этой трубе.

tatoebatr Yağmur suyu bu borudan akıyor.

ru И мы увидим, как глобальное потепление растапливает льды. Всё больше воды стекает вниз,

TEDtr Küresel ısınmanın buradaki buzulları erittiğini göreceğiz. Bu alanlara akın edecek

ru Как объяснялось в «Санди таймс оф Индиа», «капельки воды, стекающие с листа лотоса, смывают ядовитые частицы, прекрасно очищая поверхность».

JW_2017_12tr The Sunday Times of India gazetesinde açıklandığı gibi, “bir lotus yaprağının üzerinden yuvarlanan su damlacıkları kirli parçacıkları alıp götürür; böylece yaprağın yüzeyini kusursuz şekilde temizler.”

ru Поскольку Рио-де-Жанейро окружают горы, дождевая вода, стекающая с них, быстро скапливается на улицах города, и часто происходят наводнения.

JW_2017_12tr Rio’nun çevresindeki dağlar yüzünden, yağmur suları çabucak toplanıp şehre doğru akıyor, sık sık da sellere neden oluyordu.

ru Смотрите, вода стекает с их тел на ваши плечи.

OpenSubtitles2018tr Bak, sular damlıyor üstlerinden sizin omuzlarınıza.

ru Образующиеся капельки воды стекают жуку в рот

JW_2017_12tr Oluşan su damlacıkları böceğin ağzına doğru akar

ru Чтобы вода стекала вниз дугой

OpenSubtitles2018tr Böylece su aşağıya akacak.

ru Через водоотводы из которых избыточные воды стекают в реку.

OpenSubtitles2018tr Fazla suyun nehre döküldüğü akarsu ağzından girilebilir.

ru Когда туннели заполняются, открывают приливные ворота и вода стекает в реку.

OpenSubtitles2018tr Tüneller dolduğunda, gelgit kapağı açılır ve su nehre verilir.

ru Поэтому когда приходят дожди, вся вода стекает в реки, и происходит наводнение.

TEDtr Yağmur yağar, nehirlere doğru akar ve sel meydana gelir.

ru Дороги имели выпуклую форму, поэтому дождевая вода стекала на обочины.

JW_2017_12tr Bu yolların ortası hafifçe tümsek oluyordu, bu sayede yağmur suyu yolun en yüksek noktasından yan taraflarındaki oluklara akıyordu.

ru Всё вокруг её цветах, зелёном и серебристом, морская вода стекала с них.

OpenSubtitles2018tr Yeşil ve gümüş renkleri, üstlerindeki deniz.

ru Таким образом, вся дождевая вода будет стекать на обочины,

TEDtr böylece tüm yağmur suyu kenarlara doğru akar

ru С гималайских высокогорных ледников вода начинает стекать потоками лишь в июне, в то время как для орошения полей крестьянам она необходима в апреле.

JW_2017_12tr Himalayalar’ın tepelerindeki doğal buzullar, yağışların azaldığı ve çiftçilerin tarlalarını sulamak için suya ihtiyaçları olduğu nisan ayında değil, haziran ayında erimeye başlar.

ru Я до сих пор чувству ю ее тяжесть, воду, которая стекает с ее одежды на меня.

OpenSubtitles2018tr Pippa'nın elbiselerinden üzerime akan suyu ve onun ağırlığını hala hissederim.

ru Из-за того что море расположено столь низко, вода никуда не стекает, а лишь испаряется.

JW_2017_12tr Göl çok alçak bir seviyede olduğundan suyun akabileceği bir yer yoktur, bu yüzden tek çıkış yolu buharlaşmadır.

ru и вода не просто стекает вниз.

OpenSubtitles2018tr Su da alçalmıyor.

ru Несмотря на то что река Иордан несет в это море пресную воду и из моря вода никуда не стекает, ее не становится больше, поскольку она испаряется с такой же скоростью, с какой она сюда течет.

JW_2017_12tr Ürdün Irmağı göle tatlı su getirmesine rağmen gölden bir su çıkışı yoktur; bununla birlikte buharlaşma o kadar yoğundur ki göldeki suyun hacmi hiç değişmez.

ru.glosbe.com

вода стекает - Русский-Немецкий Словарь

ru Под собственной тяжестью вода стекает все ниже и ниже, так что на каждой террасе остается необходимое количество воды.

JW_2017_12de Konstant und in ausreichender Menge fließt das Wasser, bedingt durch die Schwerkraft, von einer Terrasse zur nächsten.

ru По большим каменным каналам сточные воды стекали в сторону моря, в глубокие очистные ямы с песком, вырытые вдали от источников пресной воды.

JW_2017_12de Große, aus Stein gehauene Kanäle verliefen hinunter in Richtung Meer und leiteten die Abwässer in tiefe Sickergruben, die man weit entfernt von den Süßwasserquellen angelegt hatte.

ru Дождевая вода стекает по этой трубе.

tatoebade Regenwasser fließt durch dieses Rohr ab.

ru Дождевая вода стекает с самых высоких пиков Мозамбика на юг к долинам Восточно-Капской провинции.

OpenSubtitles2018de Das Regenwasser fließt jetzt süd wärts, von Mosambiks höchsten Gipfeln, zu den Niederungen des Ostkaps.

ru Дождевая вода стекала в подземные резервуары по каналам, сделанным на склонах гор и холмов.

JW_2017_12de Das von den Berghängen abfließende Regenwasser leitete man durch Kanäle in die unterirdischen Behälter.

ru И мы увидим, как глобальное потепление растапливает льды. Всё больше воды стекает вниз,

TEDde Wir werden sehen, wie der Klimawandel ihn schmelzen lässt. Noch mehr Wasser kommt,

ru Как объяснялось в «Санди таймс оф Индиа», «капельки воды, стекающие с листа лотоса, смывают ядовитые частицы, прекрасно очищая поверхность».

JW_2017_12de Wie in der Sunday Times of India vermerkt, „reißen die Wassertropfen, die an einem Lotusblatt abperlen, Schmutzpartikel mit sich und reinigen dadurch die Blattoberfläche vollständig“.

ru Поскольку Рио-де-Жанейро окружают горы, дождевая вода, стекающая с них, быстро скапливается на улицах города, и часто происходят наводнения.

JW_2017_12de Wegen der Berge um Rio herum sammelt sich das Regenwasser schnell, strömt in die Stadt und verursacht oft Überschwemmungen.

ru Образующиеся капельки воды стекают жуку в рот

JW_2017_12de Wassertropfen bilden sich und rollen in die Mundöffnung des Käfers

ru Многие столетия назад они обнаружили, что пресная вода стекает по расщелинам внутрь скал и выходит на поверхность в нескольких местах в море.

LDSde Im Laufe der Jahrhunderte hatte man festgestellt, dass das Trinkwasser sich durch die Felsformationen in den Bergen hindurch seinen Weg bahnte und an einigen Stellen im Meer hervortrat.

ru Через водоотводы из которых избыточные воды стекают в реку.

OpenSubtitles2018de Das wäre dann dur ch die Mündungen, wo der Überlauf in den Fluss mündet.

ru Так что часть раствора стекает с кожи, как вода стекает с моего стола... на мой ковер.

OpenSubtitles2018de Also muss etwas davon von dem Leder runterlaufen, wie das Wasser von meinem Tisch... auf meinen Vorleger läuft.

ru Когда туннели заполняются, открывают приливные ворота и вода стекает в реку.

OpenSubtitles2018de Sind die Tunnel voll, öffnet sich das Flutgatter und das Wasser fließt in den Fluss.

ru Поэтому когда приходят дожди, вся вода стекает в реки, и происходит наводнение.

TEDde Und dann kommt der Regen, füllt die Flüsse und dann treten die Überschwemmungen auf.

ru Дороги имели выпуклую форму, поэтому дождевая вода стекала на обочины.

JW_2017_12de Die Straßen waren leicht gewölbt, um den Abfluss des Regenwassers von der Krone der Straße in die Gräben auf jeder Seite zu gewährleisten.

ru Таким образом, вся дождевая вода будет стекать на обочины,

TEDde dadurch kann das Wasser einfacher abfließen

ru Колодцы были построены таким образом, чтобы дождевая вода могла стекать, устраняя тем самым возможность заражения.

LDSde Die Brunnen waren so gestaltet, dass Regenwasser abfließen konnte, ohne dass es zu Verunreinigungen kam.

ru С гималайских высокогорных ледников вода начинает стекать потоками лишь в июне, в то время как для орошения полей крестьянам она необходима в апреле.

JW_2017_12de Die Schnee- und Eisschmelze hoch oben im Himalaja beginnt im Juni, nicht im April, wenn es kaum regnet und die Bauern Wasser zum Bewässern ihrer Felder benötigen.

ru Предотвратить их протекание было затруднительно (Пр 19:13; 27:15; Эк 10:18). Вероятно, перед началом сезона дождей их ремонтировали и утрамбовывали небольшим катком, чтобы вода лучше стекала.

JW_2017_12de Wahrscheinlich vor Beginn der Regenzeit wurde das Dach jeweils repariert und mit einer Walze geglättet, damit das Wasser besser ablaufen konnte.

ru Из-за того что море расположено столь низко, вода никуда не стекает, а лишь испаряется.

JW_2017_12de Weil das Tote Meer so tief liegt, kann das Wasser nirgends abfließen, es kann nur verdunsten.

ru В Австралии вода в раковине стекает против часовой стрелки.

OpenSubtitles2018de Also das Wasser in Australien fließt runter in den Abfluss Counterclockwise.

ru На С.-З. от долины Мегиддо, воды с которой стекали в Киссон, располагался горный хребет Кармил. От побережья он тянулся на Ю.-В. и граничил с гористой местностью Ефрема, или Самарии, в которой находились гора Гаризим и гора Гевал (возвышавшаяся более чем на 900 м) (Вт 11:29).

JW_2017_12de Westlich und nördlich des Tals von Megiddo, das vom Kischon bewässert wurde, erstreckte sich von der Küste in sö. Richtung die Gebirgskette des Karmel und grenzte an die Berge von Ephraim (oder von Samaria), wo die historischen Bergspitzen des Gerisim und des über 900 m hohen Ebal lagen (5Mo 11:29).

ru Под микроскопом видны шероховатости в виде «шишечек, складочек и бугорков», благодаря «выпуклой или куполообразной форме» которых с листа стекает вода.

JW_2017_12de Unter dem Mikroskop betrachtet, ist die Oberfläche des Blattes rauh und weist „Noppen, Erhebungen und Ritzen“ auf, an denen das „Wasser in kugeliger Form abperlt“.

ru В верхней части, очевидно, были сделаны окна. Крыша, вероятно, была чуть покатая с двух сторон, чтобы с нее стекала вода (Бытие 6:14—16).

JW_2017_12de Oben entlang waren offensichtlich Fenster, und das Dach war von der Mitte her wahrscheinlich leicht abgeschrägt, damit das Wasser ablaufen konnte (1. Mose 6:14-16).

ru.glosbe.com

стекает вода - Перевод на английский - примеры русский

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

В районах Турции и Исламской Республики Иран, из которых обычно стекает вода в водосборные бассейны во время весеннего паводка, снега очень мало.

There is very little snow in those areas of Turkey and the Islamic Republic of Iran which normally feed the catchment areas during spring run-offs.

По ним не стекает вода, но они украшены блестящими сосульками и шапкой белого снега.

There may be no water flowing, however they are decorated by glittery icicles and duvets of white snow.

Вращающееся устройство и распылитель воды отключаются, и в течение одного часа с приспособления стекает вода при закрытой дверце камеры.

The rotation and the water spray shall be turned OFF and the device allowed to drain for 1 h with the cabinet door closed.

Предложить пример

Другие результаты

Вода стекает с гор специальными каналами, которые протекают под всем городом.

Here water flows from the mountains through special channels that lie under entire city.

Смотрите, вода стекает с их тел на ваши плечи.

Дождевая вода стекает по этой трубе.

Когда туннели заполняются, открывают приливные ворота и вода стекает в реку.

When the tunnels are full, the tide gate opens and the water runs into the river.

Я хожу по углам и вода стекает по ступенькам. как из фонтана, но в моём доме.

I walk around the corner and trickling down the steps like a fancy fountain is water, but in my house.

Он достаточно мягкий, на ощупь как замша или бархат, но при попытке его намочить, вот странная вещь - вода просто стекает.

Now, it's quite plush, it feels like suede or even velvet, but when it gets wet, here's the strange thing - the water just runs off.

Количество надежных хранилищ для воды на этих островах ограничено, и дождевая вода быстро стекает в море.

On these islands there are few good storage sites and rainfall is rapidly discharged to the seas.

Так что часть раствора стекает с кожи, как вода стекает с моего стола... на мой ковер.

Летом пыль и земля не попадают на дорогу и дорожки, а зимой талая вода стекает с асфальта на землю.

In the summer the dust and the ground do not get on road and paths, and winter thawed snow flows down from asphalt on the ground.

Я чувствую, как вода стекает по моему телу

Это позволяет сводить к минимуму потери воды на испарение и избегать строительства дорогостоящих водосбросных сооружений, поскольку во время пикового сброса вода беспрепятственно стекает вниз по течению.

Evaporation losses are minimal, and expensive spillways are avoided, as peak discharges flow down the stream channel undisturbed.

Вода стекает по этим каналам от самой высокой террасы до самой низкой;

The water runs along these contour-line channels from the highest to the lowest terrace;

По мнению КОА, дождевая вода, собранная с крыш домов, не является ни безопасной, ни чистой не только потому, что у большинства домов крыши по-прежнему сделаны из фиброцементного материала (асбеста), но и потому что в баки стекает мутная вода.

According to ADC, rain water collected from rooftops was neither safe nor clean not only because most homes still have fibro roofing (asbestos), but also because muddy water flows into the tanks.

Часть этих вод возвращается на поверхность, а остальной объем стекает под землей в море или на территории соседних стран.

However, only part of this water is stored, some of it reappears as surface water, the rest flows underground to the sea or to neighbouring countries.

Шахтеры, которых засыпало, выживают, если пьют натуральную артезианскую воду, которая стекает по стенам тунелей.

Trapped miners survived by drinking the natural artesian water that drips through these tunnels.

Эта вода куда-то стекает, иначе бы все затопило.

Да, всё это просто стекает с вас, как с гуся вода.

context.reverso.net

как вода стекает - Перевод на английский - примеры русский

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Так что часть раствора стекает с кожи, как вода стекает с моего стола... на мой ковер.

Я чувствую, как вода стекает по моему телу

Предложить пример

Другие результаты

Вода стекает с гор специальными каналами, которые протекают под всем городом.

Here water flows from the mountains through special channels that lie under entire city.

Смотрите, вода стекает с их тел на ваши плечи.

Дождевая вода стекает по этой трубе.

Когда туннели заполняются, открывают приливные ворота и вода стекает в реку.

When the tunnels are full, the tide gate opens and the water runs into the river.

Я хожу по углам и вода стекает по ступенькам. как из фонтана, но в моём доме.

I walk around the corner and trickling down the steps like a fancy fountain is water, but in my house.

Летом пыль и земля не попадают на дорогу и дорожки, а зимой талая вода стекает с асфальта на землю.

In the summer the dust and the ground do not get on road and paths, and winter thawed snow flows down from asphalt on the ground.

Вода стекает по этим каналам от самой высокой террасы до самой низкой;

The water runs along these contour-line channels from the highest to the lowest terrace;

Он достаточно мягкий, на ощупь как замша или бархат, но при попытке его намочить, вот странная вещь - вода просто стекает.

Now, it's quite plush, it feels like suede or even velvet, but when it gets wet, here's the strange thing - the water just runs off.

Количество надежных хранилищ для воды на этих островах ограничено, и дождевая вода быстро стекает в море.

On these islands there are few good storage sites and rainfall is rapidly discharged to the seas.

По ним не стекает вода, но они украшены блестящими сосульками и шапкой белого снега.

There may be no water flowing, however they are decorated by glittery icicles and duvets of white snow.

Это позволяет сводить к минимуму потери воды на испарение и избегать строительства дорогостоящих водосбросных сооружений, поскольку во время пикового сброса вода беспрепятственно стекает вниз по течению.

Evaporation losses are minimal, and expensive spillways are avoided, as peak discharges flow down the stream channel undisturbed.

Вращающееся устройство и распылитель воды отключаются, и в течение одного часа с приспособления стекает вода при закрытой дверце камеры.

The rotation and the water spray shall be turned OFF and the device allowed to drain for 1 h with the cabinet door closed.

Шахтеры, которых засыпало, выживают, если пьют натуральную артезианскую воду, которая стекает по стенам тунелей.

Trapped miners survived by drinking the natural artesian water that drips through these tunnels.

Эта вода куда-то стекает, иначе бы все затопило.

И дождевая вода, которая стекает в таком изобилии с гор, прежде чем достичь моря, на своем пути должна сначала послужить человечеству.

And none of the rain that falls in such abundance down the mountains should reach the sea without first paying tribute to humanity on its way.

В районах Турции и Исламской Республики Иран, из которых обычно стекает вода в водосборные бассейны во время весеннего паводка, снега очень мало.

There is very little snow in those areas of Turkey and the Islamic Republic of Iran which normally feed the catchment areas during spring run-offs.

По мнению КОА, дождевая вода, собранная с крыш домов, не является ни безопасной, ни чистой не только потому, что у большинства домов крыши по-прежнему сделаны из фиброцементного материала (асбеста), но и потому что в баки стекает мутная вода.

According to ADC, rain water collected from rooftops was neither safe nor clean not only because most homes still have fibro roofing (asbestos), but also because muddy water flows into the tanks.

Моя циничность просачивается как вода сквозь песок.

My cynicism seeping through like oil through a garden of leaves.

context.reverso.net


Смотрите также